• Podcast

    Sztuczna inteligencja masowo zastępuje pracowników w bankach

    Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany dyktuje wprowadzenie sztucznej inteligencji w organizacjach bankowych. W jaki sposób największy bank Rosji, Sberbank, wykorzystuje osiągnięcia technologii do rozwoju. Jak banki przygotowują się na zmiany związane z automatyzacjami procesów. Co takie zmiany oznaczają dla pracowników. Czy jest możliwe, że nawet ponad 50% menedżerów średniego szczebla w bankach zostanie zastąpione przez sztuczną inteligencję? Czy to znów tylko kolejne straszące prognozy, czy jednak rzeczywistość, w której już żyjemy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule. Skupię się przede wszystkim na bankach, ale dotyczy to także innych organizacji o podobnej strukturze i sposobie działania. Mam tu na myśli łatwe i powtarzające się procesy w dużej ilości (np. branża ubezpieczeń). Uogólniając można założyć, że sytuacja ta dotyka lub może dotknąć w najbliższym czasie wszystkie firmy, w ramach których wydzielone są co najmniej 3-4 szczeble zarządzania. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, podzielę się z Tobą dwiema…