• Data Driven Organizations
    Podcast

    Data Driven Organisation

      Z tego odcinka dowiesz się: Praca z danymi i transformacja firm. Przekształcaniu organizacji w Data Driven Organisations, wyjaśniając, dlaczego dane są kluczowe dla współczesnych firm. Znaczenie kultury organizacyjnej. Ważność kultury pracy w firmie, szczególnie w kontekście transformacji w kierunku pracy opartej na danych. Motywacja i innowacyjność. Omówienie książki „Drive” Daniela Pinka i znaczenie motywacji w zespołach, a także jak kultura innowacyjności i popełnianie błędów mogą prowadzić do sukcesu firmy. Praktyczne przykłady i doświadczenia. Konkretne przykłady z firm oraz metody, które można stosować w różnych projektach związanych z analizą danych. Narzędzia i techniki pracy z danymi. Poznasz narzędzia do wizualizacji danych i analizy, które Wojtek poleca, oraz jego podejście do wykorzystywania Excela i innych narzędzi w codziennej pracy. Proces transformacji firmy. Krok po kroku, jak rozpocząć transformację firmy w kierunku data-driven, uwzględniając audyt, wypracowanie wspólnego języka i metryki. Online kurs praktyczne…