Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników korzystających ze strony www.biznesmysli.pl („Serwis”).

Administratorem danych osobowych („Administrator”) zbieranych za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub formularza kontaktowego, udostępnionych w Serwisie jest Uladzimir Aliakseichenką, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Biznes Myśli – Uladzimir Aliakseichanka”, ul. Filipa Eisenberga 11/16, 31-523 Kraków, NIP: 6751364881.

Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych różnią się w zależności od celu w związku z którym powierzasz nam swoje dane.

§1. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Newsletter.

Zakres danych

W następstwie zapisu do Newslettera przetwarzamy następujące dane: imię oraz adres e-mail.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z newslettera.

 1. Kontakt.

Zakres danych

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe, które podałeś w celach kontaktowych będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania od Ciebie ostatniej wiadomości. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej przetwarzanie Twoich danych jest uzasadnione z uwagi na prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

§2. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie serwisu systemu teleinformatycznego oraz hostingodawcy. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (patrz. pkt 26) jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

§3. Twoje prawa

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej nadane na adresy podane powyżej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;

 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne;

 3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

 6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 7. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4. Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Dzięki „cookies”, zrozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika korzystanie ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i prawidłowego wyświetlania stron internetowych
w zależności od ich indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę miejsca, z którego można zapisać je na urządzenia końcowego oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych dla ustawień niestandardowych i optymalizacji wykorzystania witryn internetowych. Są one również wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta stron internetowych, które poprawiają ich strukturę i treść, do identyfikacji tożsamości użytkownika, z wyjątkiem.

Czy „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone za pomocą plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji dla użytkownika. Takie dane są szyfrowane, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

Usuwanie plików cookie

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczenie „cookie” na końcu. Parametry te mogą zostać zmienione w taki sposób, że blokują one automatyczne przetwarzanie „cookies” w przeglądarce internetowej lub poinformować je, gdy jest ono przenoszone na urządzenie użytkownika. Więcej szczegółowych informacji na temat możliwości
i sposobów wykorzystania „cookies” jest dostępna w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.